Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 28.02.2019

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 28.02.2019 nasledovne:

Zoznam: