Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 30.11.2019

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 30.11.2019 nasledovne:

Zoznam: