Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 31.01.2019

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 31.01.2018 nasledovne: