Zakázané návštevy v zariadení až do odvolania – COVID-19

Na základe opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne , s účinnosťou od 28. 09. 2020 sú zakázané návštevy v zariadení až do odvolania.

Mgr. Renáta Šuláková – riaditeľka ZpS Smaragd Hurbanovo

V Hurbanove, dňa 28. 09. 2020