Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 29.02.2020

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 29.02.2020 nasledovne:

Zoznam: