Uvoľňovanie opatrení v zariadení sociálnych služieb počas sviatkov od 20. 12. 2021 – 09. 01. 2022

Na základe Usmernenia MPSVaR SR, aktuálneho COVID AUTOMATu a aktuálnej epidemiologickej situácie zariadenie odporúča návštevu klienta v prirodzenom (domácom) prostredí nasledovne :
1. Klient v domácom prostredí môže pobudnúť minimálne 72 hodín a viac – podľa vlastného rozhodnutia.
2. Klientom na návšteve v domácom prostredí odporúčame dodržiavať hygienické opatrenia.
3. Návštevu v domácom prostredí je potrebné dohodnúť vopred, ohlasovanie pobytu klienta v domácom prostredí je potrebné nahlásiť minimálne 24/48 hod. vopred na t.č. : +421908587002; +421905853566
Návštevy v zariadení :
1. Návšteva klienta v zariadení sa uskutočňuje v interiéri zariadenia, a to na vyhradenom mieste pre návštevy.
2. Návštevy nie sú dovolené u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí do veku 12 rokov.
3. Návštevám odporúčame prísť 10 min. pred návštevou z dôvodu testovanie AG testom v zmysle Semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaného v súlade s COVID AUTOMATom. Vstupovať do interiéru môže osoba iba s negatívnym výsledkom testu.
4. U jedného klienta môžu byť na návšteve maximálne 2 osoby súčasne.
5. Návštevy je potrebné dohodnúť vopred na telefónnom čísle: +421908587002; +421905853566.
6. Trvanie návštevy je max. 20 minút.
7. Návštevné hodiny: pondelok – piatok od 13,30 – 16,00 hod.,  sobota – nedeľa od 9,00 – 11,30 hod.
8. Vstupovať do priestorov zariadenia je možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami –respirátor FFP2.
9. Vo vyhradených priestoroch pre návštevy je nutné dodržiavať sociálny odstup od iných osôb mimo navštevovanej osoby.
10. Pri vstupe do areálu zariadenia je potrebná dezinfekcia rúk, meranie teploty a mať rúško FFP2.
11. Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov zariadenia.
12. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia zariadenia, zariadenie preruší návštevu.

Vážení príbuzní,
Tešíme sa na Vás, a veríme, že v záujme dobrej spolupráce budete naše hygienické pravidlá dodržiavať. Tieto pravidlá sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred ochorením COVID-19.

V Hurbanove, 16. 12. 2021               Mgr. Renáta Šuláková  –  riaditeľka ZpS Smaragd Hurbanovo