Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 30.11.2021

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 30.11.2021 nasledovne:

Zoznam: