Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2021

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2021: