Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – Chceli by sme sa touto cestou poďakovať zakladateľom projektu Mgr. Korytárovej a i Mestskému úradu Hurbanovo a samozrejme aj občanom mesta Hurbanovo za každú jednu naplnenú ,,krabicu od topánok“, ktorá potešila našich klientov a zahriala ich pri srdci.
Ďakujeme.