Poďakovanie za krásne vianočné darčeky

Zariadenie pre seniorov – Smaragd, vyjadruje poďakovanie za darčeky. Vaše balíčky vyčarili našim seniorom veľké úsmevy na perách. Veľká vďaka patrí pani Mgr. Zahoranovej a Základnej a Materskej škole z obce Michal nad Žitavou.
Krásne Vianočné sviatky prajeme Vám všetkým.
Ďakujeme.