Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 30.11.2022

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 30.11.2022 nasledovne:

Zoznam: