Fašiangy – Karneval 2023

V ZPS Smaragd, sme si s našimi klientmi užili fašiangovú zábavu, ktorú spestrili, zaujímavé karnevalové masky našich klientov i zamestnancov. Všetci sme sa dobre zabavili aj si zatancovali.