Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 30.09.2023

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 30.09.2023 nasledovne:

Zoznam:

 width=