Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 30.06.2024

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 29.02.2024 nasledovne:

Zoznam:

 width=