Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS Smaragd ku dňu 30.09.2019

Zariadenie pre seniorov SMARAGD Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 31.09.2019 nasledovne: