Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZPS – Smaragd ku dňu 31.10.2019

Zariadenie pre seniorov – Smaragd Hurbanovo zverejňuje zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby evidovaných ku dňu 31.10.2019 nasledovne: