Ďakujeme za pomoc Základnej škole v Pribete

V čase keď človek človeku je najvyššou hodnotou, nech nie je nikto sám. Naše poďakovanie patrí základnej škole v Pribete ktorá nám priniesla balíčky pre všetkých seniorov .