ĎAKUJEME ZA POMOC

Zariadenie pre seniorov – Smaragd v Hurbanove ĎAKUJE
Libuške Ďurčovičovej
– za ušité rúška ,
Nikoletke Murcinovej a jej krajčírkam
za ušité rúška,
Červenému krížu v Hurbanove
za rukavice,
Iniciatíve Kto pomôže Slovensku a Občianskej iniciatíve obyvateľov Hurbanova v spolupráci s Mestom Hurbanovo a Miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža
za nákupy pre klientov
CURADEN SLOVAKIA, s.r.o. z
a textilné rúška
Klienti a vedenie Zariadenia pre seniorov Smaragd