Uvoľňovanie opatrení v Zariadení pre seniorov – Smaragd od 03. 05. 2021 – Plán a režim návštev

Na základe Usmernenia MPSVaR SR, aktuálnej epidemiologickej situácie a aktuálneho COVID automatu MZ SR, sa v zariadení povoľujú návštevy od 03. 05. 2021.

1. Návštevy sa uskutočňujú vo vonkajších priestoroch zariadenia – altánok a park zariadenia, u klientov pripútaných na lôžko sa uskutočňujú návštevy pri lôžku 1 návštevníkom.
2. U každého klienta môže byť jedna osoba na návšteve v jednom čase.
3. Návštevy sa uskutočňujú od 9,00 – 17,30 hod.
4. Návštevy je potrebné dohodnúť vopred, ohlasovanie návštev je minimálne 24/48 hod., na tč.:+421908587002,+421951366890
5. Trvanie návštevy je max. 60 minút.
6. Návštevy nie sú dovolené u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí do veku 15 rokov.
7. Vstupovať do vonkajších priestorov zariadenia je možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami, podľa aktuálneho usmernenia FFP2 a počas celej doby návštevy.
8. Vo vyhradených priestoroch pre návštevy je nutné dodržiavať sociálny odstup od iných osôb mimo navštevovanej osoby.
9. Pri vstupe do areálu zariadenia je potrebná dezinfekcia rúk, meranie teploty a mať rúško FFP2.
10. Návšteva predloží potvrdenie o negatívnom PCR/antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín, resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, alebo o kompletnom zaočkovaní.
11. Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov zariadenia.
12. Stravu a potraviny môžete priniesť klientom len v originálnom balení.
13. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia zariadenia, zariadenie návštevu preruší.

Vážení príbuzní,
veríme, že sa tešíte na nás, tak ako aj my na Vás, a v záujme našej dobrej spolupráce naše hygienické pravidlá budete dodržiavať.
Tieto pravidlá sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred ochorením COVID-19.

v Hurbanove, 23.04.2021        Mgr. Renáta Šuláková – riaditeľka ZPS Smaragd Hurbanovo