Povolené návštevy v Zariadení pre Seniorov pri dodržaní určených podmienok

21Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa v zariadení povoľujú návštevy na základe nasledovných podmienok :

1. Návštevy sa uskutočňujú vo vestibule a vo vonkajších priestoroch zariadenia – altánok a park zariadenia, u klientov pripútaných na lôžko sa uskutočňujú návštevy pri lôžku 1 návštevníkom.
2. U každého klienta môžu byť maximálne dve osoby na návšteve v jednom čase.
3. Návštevy sa uskutočňujú od 10,00 – 17,00 hod.
4. Návštevy je potrebné dohodnúť vopred, ohlasovanie návštev je minimálne 24/48 hod. na tč. : +421908587002,
5. Trvanie návštevy je max. 20 – 30 minút.
6. Návštevy nie sú dovolené u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí do veku 12 rokov.
7. Vstupovať do vnútorných a vonkajších priestorov zariadenia je možné len s prekrytými hornými dýchacími cestami, podľa aktuálneho usmernenia FFP2 a počas celej doby návštevy.
8. Vo vyhradených priestoroch pre návštevy je nutné dodržiavať sociálny odstup od iných osôb mimo navštevovanej osoby.
9. Pri vstupe do areálu zariadenia je potrebná dezinfekcia rúk, meranie teploty a mať rúško FFP2.
10. Návšteva predloží potvrdenie o negatívnom PCR/antigénovom teste nie staršom ako 72/48 hodín, resp. potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid-19, alebo o kompletnom zaočkovaní.
11. Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov zariadenia.
12. Stravu a potraviny je možné priniesť klientom len v originálnom balení.
13. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia zariadenia, zariadenie návštevu preruší.

Vážení príbuzní, veríme, že sa tešíte na nás, tak ako aj my na Vás, a v záujme našej dobrej spolupráce naše hygienické pravidlá budete dodržiavať. Tieto pravidlá sú prijaté v záujme  ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred ochorením COVID-19.

v Hurbanove, 20. 03. 2022                                                     Mgr. Renáta Šuláková – riaditeľka