Seniori a ich vysnívaný park!

    V Zariadení pre seniorov Smaragd – Hurbanovo, máme krásne nové drevené hojdačky, drevené lavičky a drevené záhony.
    Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe „Tu sme doma – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte“
Touto cestou chceme vyjadriť srdečnú vďaku za finančný dar, ktorý nám nadácia poskytla na zveľadenie nášho parku v zariadení – Smaragd.
    V rámci realizácii projektu nás navštívili aj deti, ktoré nám spravili obrovskú radosť, pomáhali nám sadiť kvety, skladať záhony. Priniesli radosť do všedných dní, pričom vznikli aj nové medzigeneračné priateľstvá. Popri práci sa deti a klienti spolu zahrali a priniesli im veľa úsmevu. Precvičili si spolu aj pracovnú zručnosť, spolu si zaspievali a aktívne sa zapájali do realizácii projektu. Hojdačky si naši klienti ich rodiny a priatelia užívajú každý deň. Rodiny, priatelia a známi našich klientov oceňujú náš vynovený a skrášlený park v ktorom si užívajú spoločné chvíle zo svojimi príbuznými.
    Hojdačky sme nakúpili z internetového obchodu https://www.kurin.sk/hojdacky/, ktorých zamestnanci po tom ako zistili, že hojdačky budú slúžiť našim seniorom, nám ponúkli bezodplatný dovoz a zloženie v našom areáli zariadenia v Hurbanove. 
ĎAKUJEME!