Zariadenie pre seniorov Smaragd Vás pozýva na DEŇ RODINY

Pozývame Vás rodinných príslušníkov a príbuzných na stretnutie, ktoré sa uskutoční v našom zariadení dňa 24.05.2023 (streda)
v čase od 10:00 do 11:00 a 13:00 do 14:00.
Program:
• príhovor pani riaditeľky
• rozhovor so zamestnancami
• prehliadka budovy
• vyplnenie dotazníka
Srdečne sa na Vás tešíme, všetci ste vítaní