Uzatvorené zmluvy EKS

Po kliknutí na doleuvedený odkaz stlačte tlačidlo    FILTER   následne zadajte do kolónky   IČO   : 31194231 a následne kliknite na tlačidlo   VYHLADAŤ   . Ak ste vyplnili filter správne zobrazia sa Vám všetky uzatvorené zmluvy za ZpS – Smaragd Hurbanovo v kontraktačnom systéme EKS.    

Uzatvorené zmluvy EKS