Verejné obstarávanie

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2020

2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou  – 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou EKS – 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou EKS  – 1. štvrťrok 2019

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2018

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2017
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2017
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2017
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2017

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2016

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2015

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2014