Verejné obstarávanie

2022

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 1. štvrťrok 2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 117– 1. štvrťrok 2022

2021 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 4. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 117–4. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 3. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 117–3. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 2. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 117–2. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 1. štvrťrok 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 117– 1. štvrťrok 2021

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 4. štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 117– 4. štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 3. štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 2. štvrťrok 2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou § 10 – 1. štvrťrok 2020

2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou  – 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou EKS – 3. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou EKS  – 1. štvrťrok 2019

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2018

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2017
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2017
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2017
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2017

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2016

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2015

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 4. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 3. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 2. štvrťrok 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou – 1. štvrťrok 2014