Stavanie mája v Smaragde

Mesiac máj sa považuje za obdobie lásky a zrodu niečoho nového. Májová zeleň symbolizovala silu a dobrý rast. Máje boli známe už v antike, v strednej Európe stavali stromy ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Túto krásnu tradíciu dodržiavame každoročne aj v ZPS Smaragd, naši klienti sa tešia a pri stavaní aj spievajú.