Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov za rok 2020:

Zoznam: