Cenník služieb

Zariadenie pre seniorov – Smaragd, Sládkovičova 30, Hurbanovo sa pri určovaní výšky úhrad za starostlivosť (cenník služieb) riadi Všeobecne záväzným nariadením Mesta Hurbanovo č. 122/2017 platným od 01.01.2018  v zmysle Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 

Cenník služieb

Výška stravnej jednotky:

 • Racionálna strava:      3,66 €/deň
 • Šetriaca strava:            3,98 €/deň
 • Diabetická strava:      4,46 €/deň

  Výška úhrady za bývanie:

 • Obytné miestnosti:     0,23 €/m2/osoba/ deň
 • Spoločné priestory:    0,20 €/m2/osoba/ deň – v bytovej jednotke bývajú dvaja a viac
 • 0,40 €/m2/osoba/deň – v bytovej jednotke býva sám

Výška úhrady za odkázanosť:

 • II. stupeň odkázanosti           1,00 €/deň
 • III. stupeň odkázanosti          1,50 €/deň
 • IV. stupeň odkázanosti:         2,10 €/deň
 • V. stupeň odkázanosti:          2,50 €/deň
 • VI. stupeň odkázanosti:         2,90 €/deň

Výška úhrady za používanie elektrospotrebičov a nadštandardné služby:

 • Používanie mikrovlnnej rúry:                            2,00 € / mesiac
 • Používanie elektrickej dvojplatničky:           3,00 € / mesiac
 • Používanie chladničky:                                          2,00 € / mesiac
 • Používanie televízora:                                           2,00 € / mesiac
 • Používanie rýchlo varnej kanvice:                 1,50 € / mesiac
 • Nákup potravín a iných potrieb:                     1,00 € / nákup
 • Pranie nad 8 praní za jeden mesiac:              1,00 € / pranie