SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov SMARAGD poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej a zdravotníckej starostlivosti.

Ich prostredníctvom vytvárame komplexný program, ktorý klientom pomáha prijať obdobie staroby a problémy s ňou spojené, problémy ktoré si uvedomujú, prežívajú a vyrovnávajú sa s nimi a to tak, aby boli schopní naplno, s radosťou, nádejou a s chuťou, plnohodnotne prežívať jeseň svojho života.